منطقه 21: برگزاری رقابتهای نشاط سالمندی ویژه کانونهای سالمندان

منطقه ۲۱،  3961220005
منطقه 21: برگزاری رقابتهای نشاط سالمندی ویژه کانونهای سالمندان

برگزاری رقابتهای نشاط سالمندی به جامعه ی سالمندی پایتخت نشین با هدف ایجاد طراوات ، شوق زیستن، افزایش امیدواری و انگیزه زندگی جمعی در میان مخاطبان ، و شهروندان سالمند در سطح شهر تهران در رشته ی عصا و شال ، تنگه توپی ، جمله سازی صفحه ای ، دایره و سنگ ، خانه رویایی ، کوزه به سر ، بر گزار میگردد .

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این خبر  افزود: در این دوره  مسابقات 6  بازی سنتی و بومی برگزیده از سراسر کشور به صورت مناسب سازی شده و منطبق بر توانایی های جسمی و حرکتی و روانی گروه سالمندان طراحی و در نظر گرفته شده که توسط سرپرست گروه آقای اسماعیلی با همراهی سالمندان برگزار شده است.  این بازی ها حواس اصلی سالمندان را در بر می گیرد ، انواع تمرینات در خصوص قوه ی بینایی، قوه شنوایی، قوه ی گفتاری بینایی ، قوه ی لامسه و حافظه آنها را پوشش می دهد . همچنین فعالیت هایی برای تقویت حس تعادل سالمندان نیز در نظر گرفته شده که بسیار مورد نیاز این گروه است و فضای کلی نشاط سالمندی را برای جمعیت مخاطب بسیار مفرح می سازد که تا کنون کلیه مسابقات انجام شده و فقط دو مسابقه هنوز اجرا نشده است که طی این هفته برگزار می شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه بین تیمها رقابت ایجاد شده و در نهایت2 تیم از 22 منطقه برنده نهایی می شوند. نکته قابل توجه این است در اردیبهشت ماه 97 و همزمان با هفته سلامت از تیمهای برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد .