منطقه12:مسابقه شال و عصا در خانه سلامت محله فردوسی

منطقه ۱۲،  3970814044
منطقه12:مسابقه شال و عصا در خانه سلامت محله فردوسی
  • در راستای طرح شادستان تابستان ( دوشنبه های سالمندی ) و ارتقا سطح سلامت جسم و نشاط اعضا کانون سالمندان مسابقه شال و عصا در خانه سلامت محله فردوسی   برگزار گردید . در این برنامه 10 نفر از اعضای کانون سالمندان مشارکت نمودند .

آخرین عناوین