منطقه12:بازدید ازوالدین سالمند و بیمار ایثاگر

منطقه ۱۲،  3970814045
منطقه12:بازدید ازوالدین سالمند و بیمار ایثاگر

در راستای ارتقا سطح سلامت اعضا کانون بازدید ازوالدین سالمند و بیمار ایثاگر با اهداء گلدان گل با حضور مدیریت و شورایاری محله ی بهارستان صورت گرفت .

آخرین عناوین