منطقه12: تقدیر از اعضای فعال کانون سالمندان

منطقه ۱۲،  3970814046
منطقه12: تقدیر از اعضای فعال کانون سالمندان

در راستای ارتقا سطح سلامت اعضا کانون تقدیر وقدر دانی  با حضور مدیریت بهارستان با اهداء تقدیر نامه صورت گرفت.

آخرین عناوین