منطقه12:توزیع سیب در بین 25 نفرازاعضای کانون سالمندان محله ی بهارستان

منطقه ۱۲،  3970814047
منطقه12:توزیع سیب در بین 25 نفرازاعضای کانون سالمندان محله ی بهارستان
  • در راستای ارتقا سطح سلامت اعضای کانون به مناسبت هفته سالمندان با مشارکت کانون جوانان محله ی بهارستان توزیع سیب در بین 25 نفرازاعضای کانون سالمندان محله ی بهارستان صورت گرفت.

آخرین عناوین