منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی سلامت روان در ناحیه 4

منطقه ۱۹،  3970814048
منطقه 19 : برگزاری کلاس آموزشی سلامت روان در ناحیه 4

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کلاس آموزشی سلامت روان در ناحیه 4 خبر داد:

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، سلامت روان يكي از مؤلفه هاي مهمي است كه بر سلامت جسم اثرگذار است ؛ اتكا به خود ، ظرفيت رقابت ، تعلق بين نسلي ، خودشكوفايي توانايي هاي بالقوه فكري و هيجاني و ... همه از نشانه ها ي داشتن سلامت روان است و در اين ميان سالمندان ممكن است به دليل ضعف جسمي ناشي از كهولت سن و احساس ناكار آمدي در معرض خطر از دست دادن سلامت روان خود باشند .

در اين راستا كلاس آموزشي با محوريت سلامت روان در ناحیه 4 و با همکاری مرکز بهداشت برگزار شد .

وي افزود : در اين كلاس كه با حضور كارشناس روانشناسي برگزار شد به راهكارهاي ايجاد اطمينان از كارآمدي ، احساس دروني خوب بودن و...اشاره شد و شركت كنندگان پاسخ سؤالات خود را از كارشناس حاضر دريافت نمودند.

آخرین عناوین