منطقه 16- برگزاری بازیهای نشاط سالمندی

منطقه ۱۶،  3970815001
منطقه 16- برگزاری بازیهای نشاط سالمندی

دور دوم بازیهای نشاط سالمندی در بوستان اندیشه واقع در شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ بازیهای نشاط سالمندی (دور دوم) با حضور 15 نفر از اعضای کانون سالمندان در تاریخ 97/7/9 در بوستان اندیشه واقع در محله شهرک بعثت برگزار گردید.در این برنامه که با حضور مسئول سلامت شهرک بعثت و دبیر کانون سالمندان برگزار شد ضمن توضیح بازیها برای سالمندان، به صورت عملی نیز بازیها انجام گرفت.

آخرین عناوین