منطقه 16- دورهمی سالمندان به مناسبت هفته سالمند

منطقه ۱۶،  3970815005
منطقه 16- دورهمی سالمندان به مناسبت هفته سالمند

به مناسبت هفته سالمند برنامه دورهمی سالمندان با حضور 40 نفر از اعضای کانون سالمندان در بوستان تختی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به مناسبت هفته سالمند برنامه دورهمی سالمندان با حضور 40 نفر از اعضای کانون سالمندان در تاریخ 97/7/9 در بوستان تختی برگزار گردید.در این دورهمی، سالمندان پس از بحث و گفتگو با هم، به صرف صبحانه دورهمی در کنار هم پرداختند.

آخرین عناوین