خانه سلامت هاشم آباد منطقه 15 برگزار نمود" همایش آموزشی سلامت سالمندی" ویژه کانون سالمندان

منطقه ۱۵،  3970823032
خانه سلامت هاشم آباد منطقه 15 برگزار نمود" همایش آموزشی سلامت سالمندی" ویژه کانون سالمندان

 

 

همایش آموزشی  سلامت سالمندی ویژه کانون سالمندان در بوستان نیلوفر  برگزارگردید و کارشناس برنامه در ارتباط با

محورهای آموزشی: -اصول خودمراقبتی در سالمندان – نقش تغذیه سالم در کاهش ابتلا به بیماری های منتج به دوران سالمندی

 – نقش تحرک در سلامت سالمندان -پیشگیری از افسردگی صحبت نمود. 

 افراد شرکت کننده 80 نفر ازکانون سالمندان محله بود