تقدیر از سالمند فعال و هنرمند

منطقه ۱۵،  3970823033
تقدیر از سالمند فعال و هنرمند

خانه سلامت شوش منطقه 15 در تاریخ 12/7/97 اقدام به برگزاری برنامه تقدیر از سالمندان نموده  است  در این برنامه سالمندان هنرمند و نمونه تقدیر شدند و به آنان جوایزی داده شد  این برنامه با هدف بالا بردن  حس اعتماد به نفس و تقویت مشارکت های اجتماعی در آن ها انجام شد