اردوی زیارتی سیاحتی

منطقه ۱۵،  3970823034
اردوی زیارتی سیاحتی
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به برگزاری اردوی زیارتی سیاحتی حرم عبدالعظیم حسنی ع درروز11/7/97باحضور30نفر از اعضای فعال کانون سالمندان خانه سلامت رضویه به مناسبت هفته سالمند نموده است.