اهدای گل ودعوت به عضویت در کانون سالمندان

منطقه ۱۵،  3970823035
اهدای گل ودعوت به عضویت در کانون سالمندان
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به اهدای گل ودعوت به عضویت در کانون سالمندان درروز7/7/97باحضور25نفر ازشهروندان دربوستان کوهسار رضویه به مناسبت هفته سالمند نموده است.