عیادت از بیمار سالمند وجانباز

منطقه ۱۵،  3970823037
عیادت از بیمار سالمند وجانباز
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به اهدای هدیه و عیادت از بیمار سالمند وجانباز آقای باباخانی  درروز9/7/97باحضور مدیریت محله ونماینده بسیج نموده است.