کارگاه کنترل خشم در کاشانک

منطقه ۱،  3970828001
 کارگاه کنترل خشم در کاشانک

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک، خانه سلامت کاشانک به برگزاری کارگاه کنترل خشم در سرای محله اقدام نمود این کارگاه که در تاریخ 22/8/97 برگزارشد مطالب زیر ارائه شد خشم یک هیجان بیرونی می باشد و در روابط بین فردی رخ می دهد  که معمولا در صورت عدم بروز تبدیل به غم می شود علل بروز خشم شامل مسائل زیستی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و غیره می باشد تکنیک های کنترل خشم شامل تنفس دیافراگمی ، تغییر موقعیت ، ترک کردن محل ، شمارش از 100 به طور معکوس ، نوشیدن آب و غیره می باشد.  

هدف اصلی این رویدادارتقای آگاهی افراد در رابطه با کنترل خشم بدون آسیب زدن به خود فرد بود ، در صورتی که طرف مقابل به رفتار خود ادامه دهد و شخص را خشمگین کند 2 راه را میتوان پیش گرفت محدود کردن ارتباط ویا پذیرش بی قید و شرط طرف مقابل