منطقه 20: اجرای ویژه برنامه های گرامیداشت هفته ملی سالمند در منطقه 20

منطقه ۲۰،  3970829001
منطقه 20: اجرای ویژه برنامه های گرامیداشت هفته ملی سالمند در منطقه 20

به مناسبت فرارسیدن 9 مهرماه (روز جهانی سالمند) با همکاری و هم اندیشی کانون سالمندان این منطقه ویژه برنامه هایی تدوین شد که همزمان با این ایام در محلات 20 گانه اجرا گردید. هدف از اجرای این ویژه برنامه ها را هویت بخشی و بازآفرینی نقش سالمندان در جامعه، افزایش انگیزه و روحیه امید به زندگی در سالمندان ، تقویت نقش کانون سالمندان شهر تهران و تکریم و تقدیر از مشارکت اجتماعی و فرهنگی سالمندان می باشد. ارائه خدمات مشاوره و غربالگري فشار خون ويژه سالمندان در مترو شهرری و جوانمرد قصاب، برگزاري دورهمي و گفتگو در شهر با محوريت موضوعات سالمندي ، عيادت اعضا و دبيران كانون سالمندان مناطق و محلات از سالمندان بيمار و ناتوان در سطح محله و منطقه، ديدار اعضا و دبيران كانون سالمندان مناطق و محلات از سالمندان پيشكسوت و نخبه در رشته هاي گوناگون فرهنگي، ورزشي، هنري ، تبريك و اهداي گل به مناسبت هفته سالمند به سالمندان محلي توسط دبير و اعضاي كانون جوانان و سالمندان در سطح بوستانها و معابر پرتردد محلي و منطقه اي و مترو جوانمرد قصاب و دعوت به عضويت در كانون سالمندان از جمله ویژه برنامه های اجرایی در منطقه می باشد.