منطقه 20:برگزاری نشست فصل پاییز دبیران کانون سالمندان

منطقه ۲۰،  3970829002
منطقه 20:برگزاری نشست فصل پاییز دبیران کانون سالمندان

نشست فصل پاییز دبیران کانون سالمندان محلات منطقه 20 در سالن کنفرانس شهید محسن حججی ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید. دراین نشست مدیر و کارشناسان اداره سلامت، دبیران کانون سالمندان محلات، سالمندان نخبه و معاون توانبخشی بهزیستی شهرستان ری حضور داشتند. در این جلسه معاون توانبخشی شهرستان ری، در خصوص راه اندازی بنیاد فرزانگان شهرری صحبت کردند.