منطقه 20: برگزاری انتخابات دور دوم رقابت های نشاط و سالمندی در سطح محلات منطقه 20

منطقه ۲۰،  3970907002
منطقه 20: برگزاری انتخابات دور دوم رقابت های نشاط و سالمندی در سطح محلات منطقه 20

دور دوم بازی های نشاط و سالمندی با هدف حمایت و همبستگی اجتماعی و همچنین تقویت روحیه نشاط و شادابی بین سالمندان در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد. به همین منظور انتخاباتی با حضور 270 نفر از دبیران و اعضای کانون سالمندان محلات جهت تعیین بازی ها برگزار و از بین 7 بازی (تنگه توپی، جمله سازی صفحه ای، کلامی، دایره و سنگ، کوزه به سر و شطرنج) سه بازی تنگه توپی با 127 رای، کوزه به سر با 75 رای و دایره و سنگ با 33 رای بیشترین ارای ماخوذه را به خود اختصاص
داده اند.