رقابتهای نشاط سالمندی

منطقه ۱۵،  3970913017
رقابتهای نشاط سالمندی

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 اقدام به برگزاری رقابتهای نشاط سالمندی نموده است ،این رقابتها درسرای محله در تاریخ 28 آبان ماه با حضور 20نفر ازاعضای کانون سالمندان برگزار شد و اعضای کانون سالمندان همرا با خانواده های خود در این رقابتها که شامل مسابقات شطرنج و خانه رویایی بود شرکت کردند و به نفرات اول جوایزی اهدا شد.