کارگاه آموزشی اصول ایمنی درمحیط کار

منطقه ۱۵،  3970913019
کارگاه آموزشی اصول ایمنی درمحیط کار

 

خانه سلامت طیب کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی اصول ایمنی درمحیط کار

را ویژه کانون سالمندان ( طرح جامعه ایمن) باتعداد مخاطب 50 بوستان شهدای گمنام درتاریخ 20/8/97 باسخنرانی جناب آقای صادقی کارشناس آموزش آتش نشانی برگزار نمودند:1- درصورت وقوع آتش سوزی درمحیط کار به هیچ عنوان برای خروج ازآسانسور استفاده ننمایید...