کارگاه گیاهان دارویی و طب ایرانی –کانون سالمندان خانه سلامت افسریه جنوبی

منطقه ۱۵،  3970913020
کارگاه گیاهان دارویی و طب ایرانی –کانون سالمندان  خانه سلامت افسریه جنوبی

 

در روز 14آبان ساعت 10  کارگاهی با عنوان طب ایرانی و گیاهان دارویی با حضور35 نفر از اعضای کانون سالمندان خانه سلامت برگزار گردید. در این کارگاه مربی درباره نکاتی در  باره  آش های مناطق مختلف و گیاهان و سبزی های دارویی صحبت کرد