بازی نشاط سالمندی –کانون سالمندان خانه سلامت افسریه جنوبی

منطقه ۱۵،  3970913024
بازی نشاط سالمندی –کانون سالمندان  خانه سلامت افسریه جنوبی

در روز 28آبان ساعت 11 با حضور 10 نفر از سالمندان بازی نشاط سالمندی با نام بازی کلامی در محل باشگاه سرای محله برگزار گردید. این برنامه ویزه نشاط و افزایش تمرکز و پیشگیری از آلزایمر سالمندان انجام گردید.