دوره دوم رقابتهای نشاط سالمندی(خانه رویایی)

منطقه ۱۵،  3970913025
دوره دوم رقابتهای نشاط سالمندی(خانه رویایی)

 

دوره دوم رقابتهای نشاط سالمندی(خانه رویایی) ، ویژه کانون جهاندیدگان،توسط  خانه سلامت مینابی در تاریخ 28/08/97 با شرکت 10نفر، ساعت10تا 12 در سرای محله برگزار شد .

 

.