منطقه17: مشاوره گروهی «تغذیه دوران سالمندی »در دارالشهدای تهران

منطقه ۱۷،  3970925003
منطقه17: مشاوره گروهی «تغذیه دوران سالمندی »در دارالشهدای تهران

رئیس اداره سلامت منطقه17 از برگزاری مشاوره گروهی «تغذیه دوران سالمندی » درتاریخ6 آذرماه با حضور10نفرازکانون سالمندان درخانه سلامت گلچین خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه17یوسف واحدی ، با اعلام این خبر گفت: دراین کارگاه  آموزشی کارشناس سلامت بیان داشت :درگذشته براین باور بودند که افراد سالمند به دلیل کم تحرکی نیاز به رژیم غذایی پروتینی با کیفیت ندارند ولی درسالهای اخیر با تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیده اند که دردوران سالمندی به دلیل جذب بسیار پایین مواد پروتیئنی ،نیاز سالمندان به مواد پروتینی با کیفیت بیشتر  از قشرهای دیگر جامعه است وعلاوه براین تغذیه دردوران سالمندی به جهت کاهش سیستم ایمنی بدن بسیار مهم است و گنجانده شدن برنامه غذایی منطبق برهرم غذایی همراه با برنامه ورزشی متناسب با شرایط فیزیکی هر سالمندی میتواند این دوران را لذت بخش بنماید.