منطقه 6 : برگزاری کارگاه پیشگیری از آنفولانزا و بیماریهای شایع فصلی

منطقه ۶،  3971012003
منطقه 6 : برگزاری کارگاه پیشگیری از آنفولانزا و بیماریهای شایع فصلی

خانه سلامت نظامی گنجوی از برگزاری کارگاه پیشگیری از آنفولانزا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت نظامی گنجوی با هدف آشنایی شهروندان با بیماریهای شایع فصلی  اقدام به برگزاری کارگاه پیشگیری از آنفولانزا و بیماری های شایع فصلی در روزسه شنبه  13 آذر ماه در سرای محله نظامی گنجوی نمود.

 

آخرین عناوین