دوره دوم رقابتهای نشاط سالمندی(کوزه به سر)

منطقه ۱۵،  3971015008
دوره دوم رقابتهای نشاط سالمندی(کوزه به سر)

دوره دوم رقابتهای نشاط سالمندی(کوزه به سر) ، ویژه کانون جهاندیدگان،توسط  خانه سلامت مینابی در تاریخ 19/09/97 با شرکت 15نفر، ساعت10تا 11 در سرای محله  با اجرای خانم بختیاری دبیر کانون برگزار شد .