خانه سلامت مشیریه منطقه 15

منطقه ۱۵،  3971015009
خانه سلامت مشیریه منطقه 15

 

زمان : 29/8/97

مکان : بوستان بنفشه

ساعت : 17-15

حاضران : دبیر و20تن از اعضای کانون سالمندان

دراین برنامه 4نفراز اعضای کانون که با بازی شطرنج آشنا بودند شرکت کردند و سپس برنده هردو بازی باهم مسابقه دادند و درپایان از برنده نهایی تجلیل گردید .