اخبار کانون سالمندان خانه سلامت رضویه

منطقه ۱۵،  3971015010
اخبار کانون سالمندان خانه سلامت رضویه
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به تمرین تیاتر وموسیقی جهت اجرای برنامه ها وجشنواره ها هرهفته 4شنبه ها باحضور 10نفر از اعضای کانون سالمندان درسرای محله رضویه نموده است.