اخبار کانون سالمندان خانه سلامت رضویه

منطقه ۱۵،  3971015010
اخبار کانون سالمندان خانه سلامت رضویه
  • خانه سلامت رضویه منطقه15 اقدام به تمرین تیاتر وموسیقی جهت اجرای برنامه ها وجشنواره ها هرهفته 4شنبه ها باحضور 10نفر از اعضای کانون سالمندان درسرای محله رضویه نموده است.

 

 

 

آخرین عناوین