خود مراقبتی در سالمندان

منطقه ۱۵،  3971015014
خود مراقبتی در سالمندان

خانه سلامت اتابک در تاریخ 20/9/97 اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان خود مراقبتی در سالمندان نمود. در این همایش افراد حاضر از اهمیت مراقبت از خود و راههای مراقبت مطالبی را اموختند. هدف از برگزاری این همایش پیشگیری از عوارض ناشی از صدمات و آسیب های دوران سالمندی می باشد.