منطقه 11- کارگاه آموزشی سلامت و زندگی

منطقه ۱۱،  3971025002
 منطقه 11- کارگاه آموزشی  سلامت و زندگی

کارگاه آموزشی  سلامت و زندگی  از کارگاه های سبک زندگی سالم به مناسبت روز پرستار در روز یکشنبه ، مورخ  23/10/97، با حضور 10 نفر از شهروندان و با مشارکت پایگاه شماره یک فرمانفرماییان در سرای محله جمهوری برگزار گردید. هدف از برگزاری این کلاس، ارتقا سطح سلامت شهروندان و نیز آشنایی شهروندان با بیمارها بود .

آخرین عناوین