منطقه 19 : غربالگری فشارخون شهروندان محله رسالت

منطقه ۱۹،  3971029001
منطقه 19 : غربالگری فشارخون شهروندان محله رسالت

 به گزارش روابط  عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ،   در راستای رسالت اداره سلامت بر ارائه خدمات سلامت محور به شهروندان و با هدف حساس سازی آن ها نسبت به وضعیت سلامت خود، خانه سلامت رسالت اقدام به ارائه ی خدمات غربالگری فشارخون به شهروندان این محله کرده است .
وی هدف از برگزاری این ایستگاه را شناسایی افراد در معرض خطر فشارخون خون بالا و پیگیری و ارجاع آن دانست .

آخرین عناوین