منطقه 16- کارگاه آموزشی تحرک بدنی و نشاط سالمندی

منطقه ۱۶،  3971102001
منطقه 16- کارگاه آموزشی تحرک بدنی و نشاط سالمندی

کارگاه آموزشی با موضوع تحرک بدنی و نشاط سالمندی در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی با موضوع تحرک بدنی و نشاط سالمندی باحضور 13 نفر از اعضای کانون سالمندان در تاریخ 97/10/3 در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این جلسه در خصوص نقش تحرک بدنی و شرکت در برنامه های گروهی و همگانی در راستای افزایش سلامت روان و نشاط در سالمندان صحبت شد.

آخرین عناوین