منطقه17: "دیدار از خانواده شهید" در دارالشهدای تهران

منطقه ۱۷،  3971204012
منطقه17: "دیدار از خانواده شهید" در دارالشهدای تهران

رئیس اداره سلامت از ویژه برنامه دیدار از خانواده شهید علی پور در روز سه شنبه 16 بهمن 97 با حضورمدیریت محترم سرای محله در خانه سلامت وصفنارد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17، یوسف واحدی رئیس اداره سلامت با اعلام این خبرگفت: دراین برنامه بلالی کارشناس سلامت به همراه مدیر سرای محله آقای سلیمانی از مادر شهید علی پور ضمن تقدیر و تشکر و عیادت به منظور ارزیابی سطح سلامت ایشان غربالگری قند و فشار خون انجام گردید .

آخرین عناوین