منطقه 16- کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمندان

منطقه ۱۶،  3971219001
منطقه 16- کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمندان

کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمندان در پایگاه یکم ولایت واقع در محله تختی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمندان با حضور 18 نفر از اعضای کانون سالمندان در تاریخ 97/11/9 در پایگاه یکم ولایت واقع در محله تختی برگزار گردید. در این جلسه در مورد تعریفی از خود مراقبتی که عملی است که در آن فرد از دانش و مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت نماید و همچنین در مورد ویژگی های خود مراقبتی نیز صحبت شد.