منطقه ده: برگزاری همایش فصل زمستان با موضوع تهران پایتخت تغییر دیابت

منطقه ۱۰،  3971220002
منطقه ده: برگزاری همایش فصل زمستان با موضوع تهران پایتخت تغییر دیابت

همایش فصل زمستان با موضوع تهران پایتخت تغییر دیابت در سالن جلسات مجتمع شهید غنی پور با مشارکت انجمن دیابت پارس و کارگروه سلامت و محیط زیست توسط دکتر اسدالله پور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت همایش فصل زمستان با موضوع تهران پایتخت تغییر دیابت با هدف ارتقاء سواد سلامت شهروندان و حساس سازی آنان نسبت به کنترل مداوم قند خون و خود مراقبتی در راستای پیشگیری از بیماری دیابت با مشارکت انجمن دیابت پارس و کارگروه سلامت و محیط زیست در سالن جلسات مجتمع شهید غنی پور برگزار شد.