منطقه ده: برگزاری همایش پیشگیری از آلزایمر

منطقه ۱۰،  3971220003
منطقه ده: برگزاری همایش پیشگیری از آلزایمر

همایش پیشگیری از آلزایمر در سالن جلسات مجتمع شهید غنی پور توسط سر کار خانم دکتر خمسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت و با همکاری اداره کل سلامت و ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف  آشنایی شهروندان با بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری از آن در سالن جلسات مجتمع شهید غنی پور برگزار شد.