منطقه ده: برگزاری همایش فصل زمستان با موضوع اصلاح سبک زندگی و اصول حفظ تندرستی

منطقه ۱۰،  3971220004
منطقه ده: برگزاری همایش فصل زمستان با موضوع اصلاح سبک زندگی و اصول حفظ  تندرستی

همایش فصل زمستان با موضوع اصلاح سبک زندگی و اصول حفظ تندرستی با همکاری کلینیک یما طب در مجتمع شهید غنی پور توسط دکتر طب سنتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره سلامت همایش فصل زمستان با موضوع اصلاح سبک زندگی و اصول حفظ تندرستی با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان در راستای پیشگیری از بیماری ها و خود مراقبتی و با حضور جناب آقای مهندس قاسمی معاون محترم اجتماعی و فرهنگی، ویژه اعضای کانون های اجتماع محور سلامت و پرسنل شهرداری منطقه 10 در سالن جلسات مجتمع شهید غنی پور با همکاری کلینیک یما طب برگزار شد.