منطقه 16- کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمندان

منطقه ۱۶،  3971225001
منطقه 16- کارگاه آموزشی خودمراقبتی در سالمندان

کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع خودمراقبتی در سالمندان در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع خودمراقبتی در سالمندان با حضور 10 نفر از اعضای کانون سالمندان در تاریخ 97/11/28 در سرای محله شهرک بعثت برگزار گردید. در این جلسه درخصوص مراقبت های دوران سالمندی و توجه به نقش فعالیت های جسمانی و اجتماعی جهت حفظ سلامت روان و جسم برای سالمندان صحبت شد.