منطقه 19 : مرور و جمع بندی مطالب آموزشی ارائه شده به کانون سالمندان در سال 97

منطقه ۱۹،  3971228001
منطقه 19 : مرور و جمع بندی مطالب آموزشی ارائه شده به کانون سالمندان در سال 97

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، خانه سلامت خانی آبادنوشمالی در راستای تثبیت مطالب آموزشی ارائه شده به اعضای کانون سالمندان با برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله مطالب ارائه شده  طی یکسال به اعضای کانون سالمندان از جمله تغذیه سالم ، پوکی استخوان، حرکات اصلاحی ، بهداشت دهان و دندان و مصرف دارو در سالمندی پرداخت .