منطقه 19 : کارگاه آموزشی تغذیه سالم ویژه کانون سالمندان

منطقه ۱۹،  3971228002
منطقه 19 : کارگاه آموزشی تغذیه سالم ویژه کانون سالمندان

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح سلامت سالمندان و ب توجه به نقش و اهمیت تغذیه در بهبود کیفیت زندگی آن‌ها ، خانه سلامت خانی آبادنوشمالی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت تغذیه سالم ویژه کانون سالمندان کرده است و نکاتی پیرامون رژیم غذایی مربوط به این گروه سنی به آن ها آموزش داده شد.