خود مراقبتی در دوران سالمندی

منطقه ۵،  3980125002
خود مراقبتی در دوران سالمندی

به همت خانه سلامت اکباتان و کانون سالمندان،مقرر گردید در تاریخ 15 اسفند برنامه خود مراقبتی در دوران سالمندی تو سط کارشناس برای اعضا کانون برگزار گردد.