یائسگی

منطقه ۵،  3980125003
یائسگی

 

با هماهنگی مسول خانه سلامت ارم و دبیر کانون سالمندان روز سه شنبه ۷ اسفند کلاس آموزشی مسایل دوران یائسگی و خود مراقبتی در این افراد  برای ۲۰ نفر از اعضای توسط کارشناس ارشد مامایی در سرای محله ارم برگزار شد.