وابستگی به خود و حل مسله

منطقه ۵،  3980125004
وابستگی به خود و حل مسله

در این برنامه که به همت خانه سلامت پرواز و کانون سالمندان انجام شد در رابطه با اهمیت وابستگی سالمندان به خود و اینکه به فرزندان وابسته نباشند . و اینکه بهتر است خود را مشغول فعالیت هایی کنند که برایشان مفید باشد و در گروهها و فعالیت های مختلف شرکت کنند. توضیحات لازم داده شد.

این برنامه در تاریخ 7/12/97 در خانه سلامت پرواز برگزار شد.