مثبت اندیشی و شادزیستن در سالمندی

منطقه ۵،  3980125006
مثبت اندیشی و شادزیستن در سالمندی

این برنامه در تاریخ 4/12/97 توسط کارشناس در خانه سلامت برگزار شد. در رابطه با اهمیت مثبت اندیشی و شادزیستن در سنین مختلف از جمله در سنین سالمندی  و راه های پیشگیری از آنها صحبت شد.