منطقه 19: برگزاری کارگاه آموزشی نشاط سالمندی و اجرای مسابقه پانتومیم

منطقه ۱۹،  3980217001
منطقه 19: برگزاری کارگاه آموزشی نشاط سالمندی و اجرای مسابقه پانتومیم

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19  به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، با توجه به اهمیت و جایگاه نشاط در ارتقای سطح سلامت به ویژه در سالمندان کارگاه آموزشی با محوریت نشاط سالمندی در خانه سلامت بهمنیار برگزار شد.
وی افزود: در کنار کارگاه آموزشی مسابقه پانتومیم نیز برا سالمندان اجرا شد و خدمات پزشکی شامل تست قندخون نیز انجام شد .