منطقه 16:گفتگو در شهر(دسترسی عادلانه به خدمات سلامت)در محله نازی Hfhn

منطقه ۱۶،  3980218001
منطقه 16:گفتگو در شهر(دسترسی عادلانه به خدمات سلامت)در محله نازی Hfhn

گفتگو در شهر(دسترسی عادلانه به خدمات سلامت) در محله نازی آباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت محله نازی آباد این برنامه توسط کارشناس مرکز بهداشت باهدف اموزش درخصوص دسترسی عادلانه به خدمات سلامت پیرامون شناخت واشنایی با خدمات سلامت و استفاده از خدمات سلامت محور و..  با حضور اعضای کانون سالمندان منطقه بحث شد.