منطقه 19 : برگزاری بازی های نشاط سالمندی در گذر سلامت

منطقه ۱۹،  3980221001
منطقه 19 : برگزاری بازی های نشاط سالمندی در گذر سلامت

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته سلامت و در راستای افزایش نشاط بین سالمندان، بازی های نشاط سالمندی در گذر سلامت منطقه واقع در سرای محله شکوفه شمالی برگزار شد.
وی افزود: در این بازی ها علاوه بر افزایش نشاط سالمندی ، تمرکز ذهن سالمندان نیز افزایش می یابد و می تواند از بروز بیماری هایی از قبیل آلزایمر نیز پیشگیری کند .