منطقه 19 : برگزاری ایستگاه سلامت در گذر سلامت

منطقه ۱۹،  3980221002
منطقه 19 : برگزاری  ایستگاه سلامت در گذر سلامت

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، به مناسبت هفته سلامت و با هدف حساس سازی شهروندان نسبت به سلامت عمومی، ایستگاه غربالگری قندخون و فشارخون در گذر سلامت مقابل سرای محله شکوفه شمالی برگزار شد.
وي افزود، قندخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل به موقع آن مي تواند منجربه بيماري ديابت شود از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر مي بايست به صورت مستمر قندخون خود را اندازه گيري كنند .