منطقه 19 : برگزاری گفتگو در شهر با حضور سالمندان

منطقه ۱۹،  3980221003
منطقه 19 : برگزاری گفتگو در شهر با حضور سالمندان

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته سلامت برنامه گفتگو در شهر با حضور سالمندان در گذر سلامت برگزار شد .
وی افزود: گفتگو در شهر فرصت تعاملی است تا تجربیات خود را در زمینه های مطرح شده به اشتراک بگذارند و به دلیل تلاش فکری و صحبت در جمع اعتماد به نفس آن ها نیز رشد پیدا کند .