منطقه 19 : غربالگری قندخون سالمندان در سرای محله خانی آبادنوشمالی

منطقه ۱۹،  3980222001
منطقه 19 : غربالگری قندخون سالمندان در سرای محله خانی آبادنوشمالی

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، در راستاي رسالت اداره سلامت بر ارائه ي خدمات سلامت محور به شهروندان و حساس سازي شهروندان نسبت به وضعيت سلامت خود ، خانه ي سلامت خاني آبادنوشمالي با مشاركت دبير منطقه اي كانون ديابت اقدام به غربالگري قندخون شهروندان كرده است .
وي افزود، قندخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل به موقع آن مي تواند منجربه بيماري ديابت شود از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر مي بايست به صورت مستمر قندخون خود را اندازه گيري كنند .
گفتني است ، شهروندان مي توانند با مراجعه به خانه هاي سلامت نزديكترين سراي محله از خدمات سلامت محور بهره مند شوند.