منطقه 16: کلاس آموزشی سلامت در حوادث و بحرانها

منطقه ۱۶،  3980222002
منطقه 16: کلاس آموزشی سلامت در حوادث و بحرانها

کلاس آموزشی سلامت در حوادث و بحرانها در محله علی آباد جنوبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به همت خانه سلامت علی آباد جنوبی در تاریخ 98/2/7 در بوستان فلاحتی کلاس آموزشی به مناسبت هفته سلامت با شعار سلامت در حوادث و بحرانها که در ارتباط با سلامت وایمنی در حوادث آموزشهایی داده شد.